Általános szerződési feltételek

Minden amit az ÁSZF tartalmaz

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – az Easycomplex Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://saleslepcso.hu honlapon keresztül nyújtott  szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 

1) A Szolgáltatás nyújtója:

Cégnév: Easycomplex Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

Adószám: 26495509-2-13

Cégjegyzék szám: 1309 194875

Email cím:  hello@saleslepcso.hu

Bankszámlaszám (IBAN):  11737007-23717910-00000000

Swift/BIC kód: OTPVHUHB

 

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható marketingismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Vevő”). A Szolgáltatás célja, hogy a vevőket megismertesse az online marketing egyszerűen használható módszereivel, amiket a vevők saját tevékenységük során felhasználva bevétel és hatékonyság növekedést érhetnek el.

 

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Vevő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online marketinggel kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik  a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok). A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója az Easycomplex Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a megbízást kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online marketinggel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem!” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért az Easycomplex Kft. egyetemlegesen felelős.

 

4) A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Vevő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által az onlinetanulopenz.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem!” gomb lenyomásával jön létre. A Vevő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 

6) Az Szolgáltatási díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató egyösszegű, havi vagy éves megbízási díjra jogosult (a Vevő választásától, és az ajánlattól függően) és a pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

 

7) A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP Simple nevű fizetési rendszert a OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Cg.: 01-09-174466 Adószám: 24386106-2-42 üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP Simple általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://simplepay.hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. A megrendelés gomb lenyomása után a Szolgáltató az esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Vevő bankkártyájáról.

 

8) Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el a Vevőhöz.  A Vevő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 

9) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

10) Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://saleslepcso.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Vevő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

11) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

12) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

13) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

14) Panaszkezelés

A Vevő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@saleslepcso.hu . A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

 

15) A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Elérhetőség:  +36 1 789 2 789 support@tarhely.eu A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja. Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a saleslepcso.hu/aszf weboldalon.

Minden jog fenntartva © Easycomplex Kft.

Adatvédelem | Általános szerződési feltételek | Kapcsolat

Maradt kérdése? Hívja szakértő munkatársunkat +36 70/ 329 8550 (H-P: 9:00-17:00)